DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

- Mua bán, ký gửi, tư vấn giới thiệu

+ Nhà ở phố, nông thôn

+ Đất nền xây dựng

+ Đất vườn, rẫy nông nghiệp

- Tư vấn thiết kế xây dựng

 

 

 

 

< Trở lại