Câu hỏi của anh Quốc Trí

Câu hỏi của anh Quốc Trí (tri.dutri@yahoo.com): Lúa em đang thời điểm trỗ lác đác, em xịt thuốc dưỡng pha với comcat có được không? Xịt mấy lần?

Chào anh Trí

Khi cây lúa trỗ anh cần phải bảo vệ hai bộ phận: bông lúa và bộ lá đòng nếu hai bộ phận nầy được bảo vệ tốt chắc chắn năng suất ruộng lúa anh sẽ cao. Hạt trên bông lúa thường bị các bệnh như sau: đạo ôn cổ bông, lem lép hạt do nấm, vi khuẩn, lép vàng do vi khuẩn. còn bộ lá đòng nếu không giữ được màu xanh sẽ không quang tổng hợp tạo được tinh bột cung cấp cho hạt lúa, giúp hạt no chắc.

Để làm được điều nầy công ty chúng tôi đã đưa ra giải pháp 9 trong 1, trong đó có hai sản phẩm Curegold và Physan, vừa trừ được các bệnh do nấm, vi khuẩn trên hạt và trên lá còn giúp bộ lá đòng xanh kéo dài đến thu hoạch. Do đó ở giai đoạn trỗ anh nên phun cặp 9 trong1 vào hai thời điểm trỗ lác đác và trỗ đều Anh cũng có thể cộng thêm Algacomplex Nano là dưỡng chất nuôi hạt gồm các chất hữu cơ, vi lượng Cu, Zn, Bo..và thành phần NPK.. sẽ giúp tỷ lệ hạt chắc cao, hạt lúa mẩy, năng suất gia tăng. Nếu anh dùng Nano thì không cần cộng thêm Comcat.

Cám ơn anh đã gửi câu hỏi

Trân trọng

< Trở lại