Hỏi biện pháp phòng trừ lúa cỏ

Câu hỏi: Hỏi biện pháp phòng trừ lúa cỏ (lúa lộn là lúa von ở hè thu có hiệu quả)

Trả lời: Lúa cỏ và lúa von là hai loại dịch hại nguyên nhân hoàn toàn khác. Lúa cỏ là lúa lộn, lúa có trong đất, làm ảnh hưởng đến chất lượng hạt lúa và năng suất do thường rụng sớm, hạt lúa chất lượng kém thường có đuôi dài.Với đối tượng nầy anh có hai cách phòng trừ: anh có thể dùng thuốc cỏ TNM Bigsonfit phun sớm khi làm đất xong từ 0-3 ngày sẽ diệt được lúa cỏ. Hoặc anh đưa nước vào ruộng nhử lúa cỏ lên xanh anh dùng thuốc cỏ cháy K.Waka biểu tượng rồng đỏ phun. Sau đó xới lại lúa cỏ, cỏ sẽ được diệt hết, một hai ngày sau anh sạ bình thường.

Còn với lúa von nguyên nhân do hạt lúa bị nhiễm nấm lúa von, anh có thể xử lý bằng nước muối 15 % ngâm trong 10 phút, vớt hết lúa lững, lúa lép, đem ra rửa sạch ngăm ủ bình thường. Hoặc anh có thể ngâm Physan với liều 25cc/10kg giống trong 24 giờ. sau đó đem ra rửa sạch ngâm ủ bình thường.

< Trở lại