Trên thị trường có loại phân nào giúp cà phê ra hoa đồng loạt không?

Trên thị trường có loại phân nào giúp cà phê ra hoa đồng loạt không?

Trả lời:

Không. Việc cây cà phê ra hoa đồng loạt phụ thuộc vào sức khỏe của cây và việc tưới nước đợt 1 có đúng thời điểm và đủ nước không. Một số phân bón đề là sản phẩm ra hoa đồng loạt nhưng thực chất cũng chỉ là cung cấp 1 số dưỡng chất cho cây để cây có sức khỏe cho mùa vụ tiếp theo.

Hiện nay bà con nông dân đang bước vào giai đoạn tưới nước và kích cà phê ra hoa đợt 2 đồng thời dưỡng lứa trái đợt 1 đã đậu. Đây là giai đoạn rất nhạy cảm của cây cà phê và có ảnh hưởng quan trọng đến năng suất, chất lượng và mức độ chín tập trung của cà phê.

< Trở lại