Trò chuyện nhà nông

Câu hỏi của anh Nguyễn Văn Cường

Câu hỏi của anh Nguyễn Văn Cường, số điện thoại: 0975229xxx: Lúa tôi xạ được 10 ngày, khi xả nước ...

Trên thị trường có loại phân nào giúp cà phê ra hoa đồng loạt không?

Trên thị trường có loại phân nào giúp cà phê ra hoa đồng loạt không?

Hỏi biện pháp phòng trừ lúa cỏ

Câu hỏi: Hỏi biện pháp phòng trừ lúa cỏ (lúa lộn là lúa von ở hè thu có hiệu quả) ...

Câu hỏi của anh Trung

Ngâm lúa với comcat và workup chung có được không? nhờ các anh chị cho em biết xin cảm ơn! ...

Câu hỏi của anh Quốc Trí

Câu hỏi của anh Quốc Trí (tri.dutri@yahoo.com): Lúa em đang thời điểm trỗ lác đác, em xịt thuốc dưỡng pha ...

Câu hỏi của anh Dư Nghị

Câu hỏi của anh Dư Nghị, số dt 01243373xxx. Hiện nay ruộng tôi xuống giống được 6 ngày, cỏ đuôi ...